Abjad E, Kamus Belanda - Indonesia

Berikut ini adalah kamus bahasa Belanda - Indonesia yang di mulai dari abjad e.Bahasa BelandaBahasa Indonesia
ebair surut
ebpasang kering
ebsurut
echeloneselon
echobahana
echogaung
echogema
echokumandang
echtaktual
echtasli
echtbaku
echtjati
echtsejati
echttulen
echt waarsejati
echt waarsungguh mati
echtbreuk plegenmenyeleweng
echtgenootsuami
echtgenotebini
echtgenoteisteri
echtgenoteistri
echtheidkeaslian
echtpaarsuami isteri
eclipsgerhana
ecologieekologi
economieekonomi
economieperekonomian
economischekonomis
econoomekonom
ecosysteemekosistem
edelksatria
edelmuliawan
edelmulya
edelmetaallogam adi
edelmetaallogam mulia
edelmoedigkarim
edelsteenbatu mulia
editieedisi
educatieedukasi
educatiefedukatif
eedikrar
eedsumpah
eed van trouwbayat
eekhoornbajing
eekhoorntupai
eeltkapal
eeneka
eensalah
eensatu
eensebuah
eenseorang
eensuatu
eentu
eentunggal ika
een aanklacht indienenmendakwa
een aantalsejumlah
een accoord proberen te bereikenmengakurkan
een achtsteseperdelapan
een afgerond geheelbulat bulat
een afspraak nakomenmemenuhi perjanjian
een andere keerlain kali
een angel hebbenbersengat
een appel doen opimbau
een appel doen opmengimbau
een armvolrangkum
een artikel opnemenmemuat
een aspect hebbenberaspek
een associatie hebbenberasosiasi
een auto hebbenbermobil
een baan zoekenlamar pekerjaan
een baan zoekenmelamar pekerjaan
een band aanhalenmerapatkan
een beeld doen vormenmencitrakan
een beetjejumput
een beetjesesayat
een beetje getiktmabuk kepayang
een beetje verlegenagak malu
een begin hebbenberawal
een belofte verbrekenmengubahi
een beroep doen opberseru kepada
een beroerte krijgenketangkapan
een beschaving hebbenberbudaya
een beschutting vormenmelindung
een betekenis hebbenbermakna
een bezoek brengenlawat
een bezoek brengenmelawat
een bezoek brengen aanmengunjungi
een bijbaantje nemensambi
een bijbetekenis hebbenberkonotasi
een bijnaamjuluk
een bijnaam gevenmenjuluki
een blik terzijdelirik
een bloemknopsekuntum
een bloemknopsekuntum bunga
een boek schrijvenmengarang
een boek schrijvenmengarangkan
een boodschap overbrengenberamanat
een boterhamsepotong roti
een breuk veroorzakenmeretakkan
een brief beantwoordenbalas surat
een brief sturenmelayangkan surat
een broek dragenbercelana
een broer hebbenbersaudara
een bron hebbenbersumber
een brug slaanmerentangkan jambatan
een buik hebbenberperut
een bundel rijstseikat padi
een certificaat hebbenbersertifikat
een cijfer hebbenberangka
een classificatie hebbenberklasifikasi
een coalitie vormenberkoalisi
een compromis sluitenberkompromi
een conflict hebbenbentrok
een conflict hebbenberkonflik
een conflict hebbenberkonfrontasi
een cordon vormenberkubukan betis
een dag latersehari kemudian
een das dragenberdasi
een deelsepenggal
een derdepertigaan
een deur forcerenmendobrak
een dialoog voerenberdialog
een dialoog voeren overmendialogkan
een dimensie hebbenberdimensi
een doelpunt makenmencetak gol
een doelpunt scorenmenjebolkan gawang
een draai om de oren gevenmenempeleng
een droom hebbentermimpi
een druppelseketel
een druppelsetetes
een druppel vormenmembintik
een eed afleggenmengikrarkan sumpah
een eed afnemenambil sumpah
een eenheid vormenbersatuan
een eisebutir telur
een eind weegsserentang
een eind weegsserentang perjalanan
een einde maken aanmelalap
een enkel keertjesekali kali
een enkel woordpatah kata
een enkelesatu satu
een ervansalah satu
een feest bijwonenkondang
een feest vierenberhari raya
een figuur slaanhilang muka
een film ontwikkelenmemproses
een financiele injectie gevenmenyuntik
een gat maken incoblos
een gat maken inmembolongi
een gat maken inmencoblos
een gat vormenmelubang
een gebaar makenmemberi isyarat
een gebaar makenmengisyaratkan
een gebed uitspreken overmendoai
een gebied bestrijkenmembidangi
een gedicht maken overmenyairkan
een gedrag vertonenberkelakuan
een geheel vormendsenyawa
een geheim hebbenberahasia
een gelijkepenolok
een gelijke hebbenbersaing
een gelijke hebbenbertara
een geschenk gevenberhadiah
een geschil hebbenberguam
een getuige hebbenbersaksi
een gevaarlijk pad begaanmeniti
een gevoel hebbenberperasaan
een gewoonteteradat
een gewoonte gewordenteradat
een gezin hebbenberkeluarga
een gift gevenmendanai
een glassegelas
een godsdienst belijdenberagama
een goed leven hebbenberkecukupan
een granaat werpenmenggranat
een greeprangkum
een greepsepeliuk
een greintjecercah
een greintjesecercah
een grens vormenmembatas
een groet beantwoordenmembalas salam
een guerilla voerenbergerilya
een guerilla voeren tegenmenggerilya
een guerilla voeren tegenmenggerilyai
een halfsetengah
een halssnoerseuntai kalung
een halveseparo
een handvolsegenggam
een handvolsekepal
een hapje rijstsesuap nasi
een heel dorp transmigrerenbedol desa
een heleboelsejumlah besar
een hemd dragenberbaju
een hemd dragenberkemeja
een hoge borst opzettenmembusungkan dada
een hoofd hebbenberkepala
een houding aannemen tegenmenyikapi
een huid hebbenberkulit
een huid krijgenmengulit
een ideaal hebbenbercita cita
een ideologie hebbenberideologi
een imago hebbenbercitra
een impasse veroorzakenmembuntukan
een indruk makenmemperkesankan
een indruk makenmengesankan
een infuus gevenmenginfus
een ingewijdeorang dalam
een instelling wordenmelembaga
een instituut hebbenberlembaga
een interview afnemenberwawancara
een interview afnemen aanberwawancara dengan
een jaar oud zijnberumur setahun
een jasje dragenberbaju
een jongere broer hebbenberadik
een jongere zus hebbenberadik
een jurk dragenbergaun
een kaart trekkencabut kartu
een kant opgaantempuh
een karakter hebbenberakhlak
een keerkali
een keersekali
een keer eensatu kali satu
een kern hebbenberinti
een kern hebbenberintikan
een kind barennifas
een kind hebbenberanak
een kind naar school toe sturenmenyekolahan
een klap gevenmenampar
een kledingstuk passenmengepas
een klein kind leren lopenmenatih
een kletskousceriwis
een kleurpolos
een klimplantlembayung
een knoop leggen inmengancingkan
een kopje theesecangkir teh
een korte weg nemenmemintas
een krachtige houding aannemenmenggagahkan
een krachtige houding aannemenmenggagahkan diri
een krachtmeting houdenadu kekuatan
een kreet slakenteraduh
een kussen gebruikenberbantal
een kwartseperempat
een kwestie aanroerenutik
een kwestie hebbenberperkara
een laag vormenmelapis
een lamp hebbenberlampu
een leeftijd hebbenberumur
een licentie hebbenberlisensi
een lichaam hebbenberbadan
een lichaam hebbenbertubuh
een lont hebbenbersumbu
een lot trekkencabut undian
een luchtje scheppenmakan angin
een luier aandoenmembedung
een maand durenberbulan
een maand geledensebulan yang silam
een maat hebbenberukuran
een maatregel verzachtenmelonggarkan
een maatschappij hebbenbermasyarakat
een manshoogtesetegak
een mat uitspreidenmenebeng
een melodie spelenmemainkan
een miljoenstesepersejuta
een misdrijf onderzoekenmerunut
een misdrijf onderzoekenmerunuti
een miskraam hebbenkelulusan
een model hebbenberpola
een model hebbenberpotongan
een monopolie hebbenbermonopoli
een moraal hebbenbermoral
een muntsekeping uang
een muziek instrument bespelenmemukul
een of andersesuatu
een of andersuatu
een of andereseseorang
een offer brengenberkorban
een ogenbliksecercah mata
een ogenbliksekelap mata
een ogenblik stilte in acht nemenmengheningkan cipta
een omarmingpemeluk
een omtrekselilit
een omvatting als maatstafsependekap
een omzet hebbenberomzet
een onbehaaglijk gevoel hebbensalah rasa
een ongeluk hebbenbuntung
een ongelukkig bestaan leidenlunta
een ongelukkig bestaan leidenluntah
een ongelukkig bestaan leidenterlunta lunta
een onnatuurlijke dood stervenmati bersebab
een oog sluitenmengeceng
een oog sluitenmengecengkan
een oogje hebben opmenaksir
een oogwenksekilap
een oogwenksekilap mata
een opdoffer krijgentertonjok
een oproep richten totmenyerukan kepada
een optocht houdenberpawai
een opvatting hebbenberpaham
een opvatting hebbenberpendirian
een overeenkomst aangaanmengakadkan
een overeenkomst sluitenberakad
een paarpasang
een paarsejodoh
een paarsejoli
een paar doen vormenmemasangkan
een paar keersekali dua
een paar vormendberkelamin
een paartjedua sejoli
een pad banenmenebas
een pad banenmerintis
een pad banenrintis
een partjeseulas
een patroon hebbenbercorak
een patroon hebbenberpola
een patroon vormenmemola
een patroon vormenmempola
een persoonseseorang
een pijnlijke keel bij het slikkenkepancingan
een plaats aandoenmenyinggahi
een plaats innemenmenempati
een plakselempeng
een plan uitwerkengodok
een plan uitwerkenmenggodok
een plezier doenmenyenangi
een plezier doenmenyenangkan
een pluk haarsejambak rambut
een plukjecomot
een plukjesecomot
een plus eensatu dengan satu
een poosjeentar
een poosjejurus
een poosjesejurus
een portie krijgenberuntuk
een positie hebbenberposisi
een positie innemenberkedudukan
een prijs behalengondol
een prijs behalenmenggondol
een prijs trekkenmenarik undian
een prijs trekken in de loterijcabut untung
een principe hebbenberasas
een probleem aanpakkenmenanggulangi
een probleem aanpakkentanggulang
een proces hebbenberdakwa
een proef uitvoerenmengujicoba
een rangsetingkat
een razzia houdenmerazia
een rechtszaak behandelenmenyidangkan
een reeks vormenberseri
een ritueel bad doen nemenmemandikan
een rivier overstekenmenyeberangi
een rol spelenberperan
een rotan stengelseurat rotan
een scene spelenberadegan
een scheiding makenmenyibak
een scherpe blik hebbenbaik tiliknya
een schets makenmembakal
een schets makenmembakalkan
een schijfjesesayat
een schop gevendepak
een schop gevenmendepak
een schop krijgentertendang
een schotel etenmakan sehidangan
een schotel etensehidangan
een schuld geleidelijk afdoenmengangsurkan utang
een schuld niet betalenkemplang
een schuld niet betalenmengemplang
een seminsar houdenberseminar
een serie vormenberseri
een sigaret rollenmelinting
een sloksereguk
een snee broodseiris roti
een snee broodsekerat roti
een soort vansejenis
een soort zaadjesselasi
een spaarpotje hebbenberpenaruhan
een spansejengkal
een spansepasang
een spiegel houden voormencermini
een sponsor hebbenbercukong
een spoor nalatenmengesan
een spoor vindenmendapat runut
een sport doenberolahraga
een sprong verselompat
een sprong verselompatan
een staart hebbenberekor
een staat hebbenbernegara
een standje gevenmengata ngata
een standplaats hebbenmangkal
een standpunt hebbenberpendirian
een stapelsetumpuk
een status hebbenberstatus
een steenworp versepelontar batu
een steenworp versepelontaran batu
een stelperangkat
een stel klerenpakaian setelan
een stel vormenberkembar
een ster dragenberbintang
een stipje vormenmembintik
een stokjesetusuk
een stomp gevenmenjotos
een stomp gevensentak
een streep vormenmelajur
een stroom mensenduyunan
een strop hebbenjeblos
een structuur hebbenberstruktur
een stuksekerat
een stuksepotong
een stuk afsnijdenmengerat
een stuk grondsebidang tanah
een stuk opvoerenmemainkan
een stukjesejengkal
een stuks per dagsehari sebuah
een suggestie doenmengusulkan
een taak op zich nemenmengemban
een taak opleggenmenugasi
een taak vervullenbertugas
een tand uittrekkencabut gigi
een tegenstander hebbenberlawanan
een teken gevenmengisyaratkan
een tekort hebbentekor
een tekort vertonenberkekurangan
een tendentie hebbenbertendens
een tendentie hebbenbertendensi
een teug drinkenmereguk
een theorie hebbenberteori
een tiendesepersepuluh
een tik gevenjitak
een tikkeltjekubit
een titelmas
een toespraak houdenberkhotbah
een trapsetingkat
een trossetandan
een uiterlijk hebbenbertampang
een uitstapje makenbercengkerama
een uitstapje makenpelesiran
een vaderland hebbenbertanah air
een vak uitoefenenberprofesi
een vast besluit nemenbulat tekad
een vast patroon hebbenterpolakan
een vaste klant hebbenberlangganan
een veiling houdenmelelang
een velselembar
een vel papierselembar kertas
een vennootschap aangaanberserikat
een verbinding aangaantersenyawa
een vertegenwoordiger hebbenberwakil
een vertoning gevenberpentas
een vertoning gevenmementas
een vervolg hebbenberlanjutan
een verwonding oplopenterluka
een vestiging hebbenberlokasi
een vloer hebbenberlantai
een vloer leggenmelantai
een volk wordenmembangsa
een volkstelling houdenmencacah jiwa
een volledig stelseperangkat
een volledige stelselengkap
een voor eensatu persatu
een voor eensatu satu
een voorbeeld geven aanmeneladani
een voorbeeld nemen aanmencontoh
een voorbeeld nemen aanmencontohkan
een voorvoegsel hebbenberawalan
een vordering hebbenberpiutang
een vorm hebbenberbentuk
een vorm hebbenbercorak
een vraag stellenmenyoal
een vuilbekpencarut
een wapen richtenmengacungkan
een wedloop houdenberbalap
een wedloop houdenmembalap
een weg banenmerentangkan jalan
een wens hebbenberkeinginan
een werk aannemenmemborong
een wit voetje halenmengambil hati
een wond hechtenmempertautkan
een wond hechtenmentautkan
een woordseucap
een woordseucap kata
een wordenmanunggal
een wordenmenyatu
een worp versepelontar
een worp versepelontaran
een zachte klankalunan suara
een zeereis makenbelayar
een ziertjecercah
een ziertjesezarah
een zoon hebbenberputra
een zoon krijgenberputra
een zuster hebbenbersaudara
eendbebek
eenditik
eendrachtkerukunan
eendrachtigrukun
eenheidkemanunggalan
eenheidkepaduan
eenheidkesatuan
eenheidkorps
eenheidsatuan
eenheidunit
eenheid van maatsatuan ukuran
eenrichtingsverkeerlalu lintas satu arah
eenrichtingswegjalan satu arah
eenssekali peristiwa
eenssependapat
eens en voor alsekali lalu
eens oversependapat tentang
eens zijnsetuju
eensgezindiring
eensgezindkompak
eensgezindrukun
eensgezindsehati
eensgezindseia
eensgezindseia sebukan
eensgezindseia sekata
eensgezindseiring
eensgezindsemufakat
eensgezindsepakat
eensgezindsetekad
eensluidendsekata
eenstemmigsepakat
eenvoudkebersahajaan
eenvoudkeluguan
eenvoudkepolosan
eenvoudkesahajaan
eenvoudkesederhanaan
eenvoudkewajaran
eenvoudiglugu
eenvoudigpolos
eenvoudigsahaja
eenvoudigsederhana
eenvoudigwegbersahaja
eenzaamkesepian
eenzaamlengang
eenzaamsepi
eenzaamheidkesendirian
eenzaamheidkesunyian
eenzelvigpenyendiri
eenzijdigdari satu pihak
eenzijdigsatu hadap
eenzijdigsepihak
eerhormat
eerkehormatan
eerkemegahan
eerreputasi
eer bewijzenhormat menghormati
eer bewijzenmenghormati
eerbiedkehormatan
eerbiedkhidmat
eerbiedsembah
eerbiedsungkem
eerbiedtaklim
eerbiedtakzim
eerbiedigdengan hormat
eerderlebih dulu
eerderterdahulu
eergevoelkehormatan
eergisterenkemarin dulu
eerlijkjujur
eerlijkketulusan
eerlijkketulusan hati
eerlijklurus hati
eerlijktulus
eerlijktulus hati
eerlijkheidkejujuran
eerlijkheid hebbenberkeadilan
eerlijkheid{eerlijk}keterusterangan
eerstdahulu
eerstdulu
eerst, aanvankelijkmula-mula
eerstekesatu
eersteperdana
eerstepertama
eerstesulung
eerstetop
eerste hulppertolongan pertama
eerste hulp postpos pertolongan pertama
eerste levensbehoeften{behoefte}kebutuhan hidup
eerste ministerwazir
eerste prijswinnaarperaih medali emas
eerste steen leggingpeletakan batu pertama
eerste steen leggingperletakan batu pertama
eervoldengan hormat
eervolle benaming van een vrouwsiti
eerwaarde heerkiai
eetmakan
eet smakelijkselamat datang
eet smakelijkselamat makan
eethuisrumah makan
eethuiswarung
eetkamerkamar makan
eetkamerruang makan
eetlepelsendok makan
eetlustselera makan
eetstokjesumpit
eeuwabad
eeuwkurun
eeuwenlangberabad abad
eeuwenlangberkurun kurun
eeuwigabadi
eeuwiglanggeng
eeuwigselama lamanya
eeuwigdurendbaka
eeuwigdurendmelanggengkan
eeuwigheidabadiah
eeuwigheidkeabadian
eeuwigheidkekekalan
effectandil
effectefek
effectimpak
effectinfak
effect hebbenmempan
effectenbeursbursa
effectenbeursbursa efek
effectiefefektif
effectiefmendayagunakan
effectiviteitdaya guna
effectiviteitefektivitas
effectiviteitkeefektifan
effendatar
effenpolos
effenrata
effen, vlakdatar
effenenmendatarkan
effenenmeratakan
effeningpendataran
efficientefisien
efficient makenmengefisienkan
efficientiekeefisienan
efficientiekepraktisan
egaliserenmenarah
egokeakuan
egoistegois
EgypteMesir
eheh
EHBO postpos pertolongan pertama kecelakaan
eitelor
eitelur
eicelsel telur
eierdopkulit
eieren kloppenkocok
eieren leggenbertelur
eierstokinduk telur
eigenaarpemilik
eigendomharta milik
eigendomkepunyaan
eigendommilik
eigendomsrechthak milik
eigenheidkesendirian
eigenlijkagaknya
eigenlijkaturnya
eigenlijkmaunya
eigenlijkmestinya
eigenlijksebenarnya
eigenlijksebetulnya
eigenlijksedianya
eigenlijksememangnya
eigenmachtigbersewenang wenang
eigenmachtigmain serobot
eigenmachtigserobot
eigenmachtigserobotan
eigenmachtig optredenmenyerobot
eigenschapproperti
eigenschapsifat
eigenschappen toekennen aanmenyifatkan
eigentijdskontemporer
eigenwijsbandel
eigenwijsdidong
eigenwijs zijnmembandel
eigenwijsheidkekerasan hati
eilandnusa
eilandpulau
eilandenrijkkepulauan
eileidersaluran telur
eind van de maandakhir bulan
eindeakhir
eindebubaran
eindepenghabisan
eindepungkasan
eindetamat
eindelijklama lama
eindeloosberkepanjangan
eindeloosberlarut larut
eindeloostidak habis habis
eindeloostidak habis habisnya
eindigberkesudahan
eindigend opberujung
eindpunttitik henti
eindrijmsajak akhir
eisdakwa
eissyarat
eistagihan
eistuntutan
eisenmenuntut
eisenmenutut
eisentuntut
eisen laten vallendrop
eisen laten vallenmendrop
eiserpenuntut
eksterburung murai
elastiekkaret
elastischkenyal
electriciteitkelistrikan
electro-elektro
electronicaelektronika
electronischelektronik
electronischelektronis
elegantasyik
elegantelegan
elegantluwes
elegantsolek
elegantheidkeeleganan
elegantiekeeleganan
elegantiekeluwesan
elektriciteitskabelkawat listrik
elektrischelektrik
elektrischlisterik
elektrischlistrik
elektrisch scheer apparaatalat cukur listrik
elektrische ladingmuatan listrik
elektrische lamplampu listrik
elektromagnetischelektromagnetik
elektronelektron
elementanasir
elementelemen
elementunsur
elementzat
elfsebelas
elftalkesebelasan
eliminatieeliminasi
eliminerenmeminggirkan
eliminerenmengeliminasikan
eliminerenmengeliminir
eliteelit
eliteelite
elkmasing masing
elktiap
elktiap-tiap
elk apartberasing asingan
elk(e)tiap
elkaarsaling
elkaarsatu sama lain
elkaarsilih
elkaarsilih ganti
elkaar aankijkenberpandang pandangan
elkaar aankijkenberpandangan
elkaar aansprekenbersapa sapaan
elkaar aansprekenbersapaan
elkaar aansprekensapa menyapa
elkaar achterna zittenberkejaran
elkaar achterna zittenberusir usiran
elkaar achterna zittenusir mengusir
elkaar afwisselenganti berganti
elkaar afwisselen van klankentingkah bertingkah
elkaar de hand drukkenbersalam salaman
elkaar de hand geventaut tangan
elkaar geluk wensenberselamatan
elkaar groetenbersalam salaman
elkaar helpenbahu membahu
elkaar helpengotong royong
elkaar honenbercaci cacian
elkaar in de ogen kijkenbersitatapan
elkaar in de ogen kijkenbertatapan
elkaar kennismakenberkenal kenalan
elkaar kruisenberpapasan
elkaar kruisenbersimpangan
elkaar kruisensiur
elkaar kruisensiuran
elkaar kussenberciuman
elkaar lief hebbenberkekasih kasihan
elkaar lief hebbenberkekasihan
elkaar niet willen kennentidak tahu menahu
elkaar omhelzenberpelukan
elkaar opzoekendatang mendatangi
elkaar proberen te overtroevenatas mengatasi
elkaar rakenbersinggung
elkaar rakenbersinggungan
elkaar respecterensegan menyegani
elkaar schoppenbersodokan
elkaar stotenbersinggung
elkaar stotenbersinggungan
elkaar te zien krijgenberlihatan
elkaar tegenkomenbersua
elkaar tegenkomenbersua dengan
elkaar tegenkomensua
elkaar toegooienlontar
elkaar uitscheldenbercaci cacian
elkaar vastgrijpenbergapaian
elkaar vastgrijpengapai
elkaar vasthoudenberpegangan
elkaar vergiffenis vragenberhalal bihalal
elkaar wegduwenbersodokan
elkaar wijzenbertunjuk tunjukan
elkaar zienberlihatan
elkaars krachten metenberkuat kuatan
elkesegala
elkesetiap
elketiap
elketiap tiap
elke dagsaban hari
elke keer datsaban saban
elleboogsiku
elleboogsikut
ellendebedebah
ellendekepapaan
ellendekesengsaraan
ellendesengsara
emailleemail
embargoembargo
embargo leggen opmengembargo
embolieemboli
embryoembrio
embryojanin
embryonaalembrional
emigrerenboyong
EmirEmir
emiraatemirat
emissieemisi
emmerember
emotiedendam
emotieemosi
emotiegelora semangat
emotiegetaran jiwa
emotiegoncangan
emotioneelemosional
emotioneelemosionil
empirischempirik
empirischempiris
emplacementemplasemen
endan
enwa
en dergelijkedan semacamnya
en gat boren inlarik
en ookserta
endemieendem
endemischendemik
enesesuatu
ene persoonseorang
energieenergi
energiegaya
energietenaga
energie bezittenberenergi
energie hebbenberdaya
energie verspillenberhabis tenaga
energiekbertenaga
energiekenergik
engpicik
engsangar-sangar
engsempit
engsepit
engelmalaikat
EngelandInggris
EngelsInggris
engelsingris
Engelse taalbahasa Inggris
Engelsmanorang Inggris
engineeringmerekayasa
engineeringperekayasaan
engtepersempitan
engtesempitan
enigesa
enigtunggal
enig kindanak tunggal
enigebeberapa
enige malenbeberapa kali
enige tijd laterselang berapa lama
enigszinsagak
enigszinssedikit banyak
enkeldoang
enkeljua
enkelpergelangan kaki
enkeltunggal
enkel en alleenbelaka
enkel en alleenlulu
enkel en alleenmelulu
enkel en alleensemata mata
enkelgewrichtmata kaki
enkelvoudtunggal
enormdahsyat
enormhebat
enormmahadahsyat
enqueteangket
ensceneringpementasan
ensceneringpengadegan
entenmencabangkan
entenmengawinsilangkan
enterenmengait
enthousiasmeantusiasme
enthousiasmekegembiraan
enthousiastantusias
enthousiastbergairah
enthousiastbergelora
enthousiastbergembira
enthousiastgembira
enthousiast zijn overmenggairahi
enthousiast zijn overmenggembirakan
entropieentropi
envelopamplop
envelopsampul
envelopsampul surat
enveloppesalut surat
enzovoortdan lain lain
enzovoortdan sebagainya
enzovoortdan seterus
enzovoortdan seterusnya (dst.)
enzovoortssebagainya
enzymenzim
epidemiewabah
epidemischmewabah
epigramepigram
epilepsiepenyakit ayan
epilepticusorang ayan
epileptischayanan
episodeepisode
eposepos
equatorekuator
equivalenttentangan
er aan toe zijnsampai taraf
er isada
er is altijd watada ada saja
er is iets meeada apa apanya
er is tochbukankah
er niet zijntiada
er op los kletsendengan tidak tahu juntrungannya
er op los slaanhantam
er slecht aan toe zijnkepayahan
er tegenop ziensegan
er toe kunnen komensampai hati
er uit ziennampaknya
er van door gaanmelarikan
er van langs krijgenketimpa
er van langs krijgentertimpa
er vandoor gaanmeluluskan diri
er was eensadalah
er was eensalkisah
er was eenssekali peristiwa
er wordt verteldtersebutlah
er zijn aanwijzingenada gerak geraknya
eraera
erbarmenrahmat
erbijtambah
eredienstibadah
eredienstibadat
eredienstperibadahan
erenmembayat
erenmenghormati
erepoortgapura
eretitelgelar
erewachtbarisan penghormat
erewacht{eer}{wacht}pengawal kehormatan
erfhalaman
erfpekarangan
erfelijkbebuyutan
erfeniswarisan
erfgenaampewaris
erfgenaamwaris
erfgenamenahli waris
erfrechtkewarisan
erfstukpusaka
erfvijandmusuh bebuyutan
erfvijandrival buyut
ergamat
ergbanget
ergbenar
ergkeliwat
ergsangat
ergsekali
ergteramat
erg in de warkusut masai
erg jaloerscemburu buta
erg verlegenkesipu
erg verlegenkesipu sipuan
erg verlegentersipu sipu
erg vroegpagi sekali
erg, zeeramat sangat
ergens aan herinnerenmemperingatkan
ergens aanzittenmengutak
ergens aanzittenutak
ergens aanzittenutak atik
ergens bij halenmembawa bawa
ergens doorheen zakkenamblas
ergens in betrekkenmerembetkan
ergens in zakkenperosok
ergens in zakkenterperosok
ergens instoppenmemurukkan
ergens instoppenpuruk
ergens niets van afwetentidak tahu menahu
ergens op gebrand zijnhangus hangus hati
ergens tegen op zienberat hati
ergens uit spuitenpancur
ergens zijnberada
erger wordenmenghebat
ergerenmenjengkelkan
ergerniskegemasan
ergerniskejengkelan
ergerniskekecilan hati
ergerniskekesalan
ergowalhasil
erin lopenkejeblok
erkendabsah
erkendterakui
erkennenmembenarkan
erkennenmengakui
erkennenmengesahkan
erkenningakreditasi
erkentelijkheid tonenmembalas budi
ernaastdi sampingnya
ernaastdi sebelah
ernaastdi sisi
ernstkegawatan
ernstkeparahan
ernstkeseriusan
ernstkesungguhan
ernstseriusitas
ernstigparah
ernstigsangat
ernstigserius
ernstig gewondluka parah
ernstig zieksakit keras
ernstig ziektesakit parah
eropdi atas
erop volgendberikutnya
erosieaus tanah
erosieerosi
erosiekeguguran tanah
erosiepenggerogotan
ertsbijih
ertslaagdeposit
ertussenin zittenbersela sela
eruit gegooidtertendang
eruit zienkelihatan
eruitgeschoptterdepak
ervandoor gaanberembus
ervandoor gaanembus
ervandoor gaanmengembus
ervandoor gaanterlari lari
ervarenberasa
ervarenmengalamani
ervarenmengalami
ervarenulung
ervaren zijnberpengalam
ervaringpengalaman
ervaringpengalami
ervaring hebbenberpengalaman
ervenmewarisi
ervoordi depan
ervoordulu
erwtkacang
erwtjesercis
escalatieeskalasi
essayesai
essenceesens
essentieesensi
essentieinti sari
essentieintisari
essentiesari
essentiesaripati
essentieelesensial
esthetiekestetik
esthetiekestetika
etalageetalase
etalagepajangan
etenmakan
etensantap
etenstijdwaktu makan
eterpemakan
ethanoletanol
ethieketik
ethieketika
ethiekkode etik
ethieschetika
ethischetik
ethischetis
ethyletil
etiketetiket
etiquettetata krama
etnischetnik
etnischetnis
etnischkesukuan
etnische groepsuku
etnische stamsuku
etsenmemahat
etternanah
etterenmemborok
etterhaardsarang nanah
eucharistieekaristi
eufemismeeufimisme
euforieeforia
euforieeuforia
euneuchorang kebiri
eunuchorang kasim
EuroEuro
EuropaEropa
EuropaEropah
Evasiti Hawa
evacuatieevakuasi
evacuatiepengevakuasian
evacuatiepengungsian
evacuatiepenyingkiran
evacuepenyingkir
evacuepenyingkiran
evacuerenmengevakuasi
evacuerenmengungsikan
evaluatieevaluasi
evaluerenmengevaluasi
evangelieinjil
evangelischinjili
evangeliserenmenginjil
evenbentar
evengenap
evensaat
evensebentar
evensejenak
even aanrakentersentuh
even aanstotenmengubit
even diksetebal
even getalgenap
even mooi alssama bagus dengan
even oudsebaya
even sterksekuat
even vlaksedatar
evenaarkhatulistiwa
evenalsibarat
evenalssebagaimana
evenalsselaku
evenalssemisal
evenarenmembandingi
evenarenmenandingi
evenarenmenyamai
evenkniebanding
evenredigsekadar
evenredig metberpadanan dengan
evenredig metsepadan dengan
eventjessebentar
eventjessecercah mata
eventjessejenak
eventueeljika perlu
eventueelkiranya
eventueelmungkin
eventueelsekiranya
evenwichtekuilibrium
evenwichtimbang
evenwichtimbangan
evenwichtkeseimbang
evenwichtperimbangan
evenwichtperseimbangan
evenwichtseimbang
evenzosama juga
exeks
exmendiang
exactlurus
exacte wetenschappenilmu pasti
examenujian
examen afleggenmenempuh ujian
examenstofbahan ujian
examinatorpengetes
ExcellentiePaduka Yang Mulia
ExcellentieYang Mulia
excentrieknyentrik
exceptieeksepsi
exceptionele gevallenhal hal yang terkecuali
excesekses
exclusiefeksklusif
exclusieftunggal
excursiedarmawisata
excuus vragenminta maaf
executerenmengeksekusi
executeureksekutor
executieeksekusi
exemplaareksemplar
exemplaarlembaran
exercerenberbaris baris
exercerenmembaris
exhibitieeksibisi
existentieeksistensi
exotischeksotik
expansieekspansi
expansiepenggelembungan
experimenteksperimen
experimenteeleksperimental
experteksper
expertjuru
expertpiawai
expirimentereneksperimentasi
explicieteksplisit
exploitatieeksploitasi
exploitatiependayagunaan
exploiterenberdaya guna
exploiterenmengeksploitasi
exploratieeksplorasi
explosieletupan
exponenteksponen
exportekspor
exportpengeksporan
exportpengeluaran
exporterenmengekspor
exporteureksportir
exporteurpengekspor
expres briefsurat kilat
expressieekspresi
expressieungkapan
expressiefekspresif
extensiefekstensif
externeksternal
extraekstra
extraimbuh
extratambah
extratambahan
extratombok
extractpetikan
extraherenmengekstraksi
extreemekstrem
extreemekstrim
ezelkeledai

SILAHKAN DI SHARE ARTIKEL INI
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar :